Aktualności

Wynik ogłoszenia zapytania ofertowego z dnia 23 listopada 2017 roku
Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert

Załączniki:
Zapytanie ofertowe Bieniszew_23.11.2017  
Załącznik nr 2_wzór umowy
Załącznik nr 3_wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 4_wykaz robót
Załącznik nr 5_wykaz osób
Załącznik nr 6_oświadczenei o braku powiązań
Załącznik nr 7_oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 8_oświadczenie o poleganiu na zasobach innych podmiotów

Dokumentacja techniczna (załącznik nr 1)
1.1 Projekt budowlany_Brama, Dom gościnny I i Forysterium
1.2 Postanowienia, decyzje, pozwolenia_Brama, Dom gościnny I i Forysterium
1.3 Projekt budowlany_Wymiana okien w Kościele_opis
1.4 Projekt budowlany_Wymiana okien w Kościele_rysunki
1.5 Pozwolenie, decyzja_Wymiana okien w Kościele

Odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców
Odpowiedzi.2017.11.30
Odpowiedź.2017.12.08